Hovedentreprenør i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
15:16:49

I & P Management Ltd.

4eme etage, Immediate to Harbour Front, Beside Air Mauritius Building, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Architropic Ltd

Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis
local_government_officeLæs mere

JSR Body Beautiful & Wellness Co. ltd

Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Air Seychelles

Brabant Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

HDM ltd

President John Kennedy Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Twins Tattoos Studio Mauritius

1st Floor Harbour Front Building, John Kennedy Street, Port-Louis
storeLæs mere

South African Airways

Brabant Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

MJ Outsourcing Services Ltd

Suite 140 A, 2nd Floor, Harbour Front Building,, President John Kennedy Street, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Paris Versailles Beauty Care and Massage

Harbour Front, Port Louis
gymLæs mere

Alentaris Recruitment Services

Vivéa Business Park, St Pierre. Mauritius, Port Louis
point_of_interestLæs mere

MCB CONSULTING SERVICES Ltd

City Center, Port Louis
point_of_interestLæs mere

Eclipse Shop

Harbour Front Building, 1st Floor, President John Kennedy Street, Port Louis
storeLæs mere

Consulate of Denmark

Maison Rogers, Rue John Kennedy, Port Louis
embassyLæs mere

Artisan Coffee

Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis
cafeLæs mere

McDonald's Port Louis

President John Kennedy St
restaurantLæs mere

Dynapro Cleaning Services

President John Kennedy Street, Port Louis
storeLæs mere

Quicksilver Shop - Port Louis

Caudan Underpass, Port Louis
clothing_storeLæs mere

Cim Stockbrokers

2eme etage, Maison Rogers, Port Louis
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning