Bageri i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
21:57:08

Pat Et Rosy Galettes De Manioc

L'Allée des artistes, Caudan Waterfront, l,, Port Louis
bakeryLæs mere

Café LUX* Caudan

Café LUX* Ltd, Caudan, Marina Quay, Caudan, Port Louis, Mauritius, Port Louis
cafeLæs mere

Mikado Group

359, Rue Sir William Newton Sir Seewoosagur Ramgoolam Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Patisserie Nabeel

Corner et, Sir Virgil Naz Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Patisserie Immaculee

Angle Volcy Pongnet et Orleans, Port Louis
bakeryLæs mere

H.K. Chu Fung Leung

Venpin Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Copain

Volcy Pougnet Street (ex-rue Madame), Port Louis
bakeryLæs mere

Patisserie Eclair

Près de la pompe à essence D'Entrecasteaux Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Patisserie Munien A.

Pres De Myts D'Entrecasteaux Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Patisserie Nabeel

Saint Georges Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Boulangerie La Cheminée

Sir Seewoosagur Ramgoolam Street, Port Louis
bakeryLæs mere

La Friandise

Labourdonnais Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Patisserie Nabeel [2]

Rez de Chaussée, Yusuf Ali hall, Est,, Madad ul Islam Street, Port Louis
bakeryLæs mere

Soimex Ltd.

Angle Immam Bacosse Sobdar, Idrisse, Port Louis
bakeryLæs mere

Yuu&Sam cake shop

82, La Paix Street, Port Louis
bakeryLæs mere

A Piece Of Cake

95, La Paix Street, Port Louis
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning