Læge i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
15:16:57

Statue of Labourdonnais

Port Louis
doctorLæs mere

Dr. Sanjivsing Ramlochun

Ash Pharma, Route Royale, Montagne Langhe (Long Mountains), Port Louis
doctorLæs mere

Dr. Ah- Fee

79 B Route Royale230-2106316, Port Louis
doctorLæs mere

Doctor Fokeerbux

2, Doctor Perreau Street, Port Louis
doctorLæs mere

Dr Ramesh Khemraj Boodhoo

36, Port Louis
dentistLæs mere

Dr Jnyanandra Nath Varma

54, Pres de Court, Port Louis
doctorLæs mere

Ip Dr O.S.K Francois Saw Lan

Empires Deo Clinique , Rue Jummah Mosque, Port Louis
doctorLæs mere

Dr Kin Sen Wong Sik Hee

65 Rue Emmanuel Anquetil Emmanuel Anquetil Street, Port Louis
doctorLæs mere

Dr. Deoraj Hurhangee

30 Rue SSR, Port Louis
dentistLæs mere

Dr. Munira Atchia

1 Rue Louis Victor de la Faye, Port Louis
doctorLæs mere

Dr. Aboo Bakar Joomye

54 Rue Sir S. Ramgoolam, Port Louis
doctorLæs mere

Dr. Hassam

Clinique Gashese, Pres de l'Hopital, Rue Dr. Auguste Rouget, Port Louis
doctorLæs mere

Maghoo

Maghoo, 37 Avenue Goyaviers, Quatre Bournes, Port Louis
doctorLæs mere

Dr Mohamed Iqbal Ebrahim Ghanty

36 Rue Sir S. Ramgoolam, Port Louis
doctorLæs mere

Dr. H. Gareeboo

4 Shan E Islam Lane, Rue Labourdannais, Near Eden College, Port Louis
doctorLæs mere

Mansoor Dr Ibrahim Mahomed

Rue Sir Seewoosagar Ramgolam, Port Louis
doctorLæs mere

Ameerudden Shakil

Hospital Jeetoo, Port Louis
doctorLæs mere

Dr.Soobodsing Mareeachalee

42A Avenue Pope Hennessy, Port Louis
doctorLæs mere

Kusrutsing

Hospital Jeetoo, Rue Dr. Rouget, Port Louis
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning