Cafe i Mauritius

Åben kort
Lokal tid:
21:53:31

Artisan Coffee

Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis
cafeLæs mere

Delibake Cafe & Bakery

Ground Floor, Air Mauritius Centre President John Kennedy Street
cafeLæs mere

Oasis Fresh juice and coconut vegatbles

Port Area
cafeLæs mere

Cuppa Bubble Tea Shop

Port Louis
cafeLæs mere

Ilot Café

Trunk Road, Port Louis
cafeLæs mere

Cafe De La Presse

La Chaussée, Port Louis
cafeLæs mere

Chez Ally dhall puri

Port Louis
cafeLæs mere

ARTISAN COFFEE

Sir William Newton Street, Port Louis
cafeLæs mere

Truth Coffee Mauritius

16 Sir William Newton Street, Port Louis
cafeLæs mere

Arabia Cafe

Caudan Waterfront, Port Louis
cafeLæs mere

Café LUX* Caudan

Café LUX* Ltd, Caudan, Marina Quay, Caudan, Port Louis, Mauritius, Port Louis
cafeLæs mere

L'artelier

Saint Louis Street, Port Louis
cafeLæs mere

Tastea Bubble Tea Shop

Queen Street, Port Louis
cafeLæs mere

The Log Café

32 Dr Joseph Riviere Street, Port Louis
cafeLæs mere

Snowow

Doctor Eugène Laurent Street, Port Louis
cafeLæs mere

Ding Dong

Emmanuel Anquetil Street, Port Louis
cafeLæs mere

Gelateria Love

54 Rue Desforges, Port Louis
cafeLæs mere

Quick Drink

Sir Seewoosagur Ramgoolam Street, Port Louis
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauritius

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning